Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 883 36,0% 24,6% 20,4% 19,0% 6,8% 48,9% 51,1%   3,5%
Summa 883 36,0% 24,6% 20,4% 19,0% 6,8% 48,9% 51,1% 3,5%

http://www.val.se