Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Östra 1141 23,8% 20,6% 19,6% 35,9% 4,1% 46,6% 53,4%   2,4%
Summa 1141 23,8% 20,6% 19,6% 35,9% 4,1% 46,6% 53,4% 2,4%

http://www.val.se