Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hedvigsborg-Kråkered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvigsborg-Kråkered 788 17,0% 30,5% 29,2% 23,4% 5,1% 50,1% 49,9%   0,8%
Summa 788 17,0% 30,5% 29,2% 23,4% 5,1% 50,1% 49,9% 0,8%

http://www.val.se