Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bosnäs-Viared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bosnäs-Viared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bosnäs-Viared 744 12,9% 29,8% 31,7% 25,5% 4,4% 51,9% 48,1%   1,3%
Summa 744 12,9% 29,8% 31,7% 25,5% 4,4% 51,9% 48,1% 1,3%

http://www.val.se