Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rydboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rydboholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydboholm 882 15,6% 33,0% 29,0% 22,3% 8,2% 51,2% 48,8%   1,0%
Summa 882 15,6% 33,0% 29,0% 22,3% 8,2% 51,2% 48,8% 1,0%

http://www.val.se