Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kristineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristineberg 1025 34,2% 29,8% 13,9% 22,1% 7,8% 45,5% 54,5%   3,1%
Summa 1025 34,2% 29,8% 13,9% 22,1% 7,8% 45,5% 54,5% 3,1%

http://www.val.se