Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Villastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villastaden 846 24,1% 25,7% 22,7% 27,5% 5,9% 46,6% 53,4%   2,5%
Summa 846 24,1% 25,7% 22,7% 27,5% 5,9% 46,6% 53,4% 2,5%

http://www.val.se