Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Göta-Regementet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta-Regementet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göta-Regementet 691 27,2% 22,9% 22,6% 27,4% 4,6% 50,2% 49,8%   2,0%
Summa 691 27,2% 22,9% 22,6% 27,4% 4,6% 50,2% 49,8% 2,0%

http://www.val.se