Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svaneholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 720 15,1% 34,3% 22,2% 28,3% 5,7% 52,8% 47,2%   1,4%
Summa 720 15,1% 34,3% 22,2% 28,3% 5,7% 52,8% 47,2% 1,4%

http://www.val.se