Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Seglora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Seglora

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seglora 486 10,9% 27,8% 29,0% 32,3% 3,9% 52,9% 47,1%   2,5%
Summa 486 10,9% 27,8% 29,0% 32,3% 3,9% 52,9% 47,1% 2,5%

http://www.val.se