Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1159 26,5% 29,9% 21,2% 22,3% 6,2% 46,9% 53,1%   4,6%
Summa 1159 26,5% 29,9% 21,2% 22,3% 6,2% 46,9% 53,1% 4,6%

http://www.val.se