Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm 925 29,7% 30,7% 21,1% 18,5% 5,3% 46,4% 53,6%   3,0%
Summa 925 29,7% 30,7% 21,1% 18,5% 5,3% 46,4% 53,6% 3,0%

http://www.val.se