Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Göta-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göta-Kristineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göta-Kristineberg 1008 20,5% 33,3% 22,6% 23,5% 6,2% 49,3% 50,7%   2,7%
Summa 1008 20,5% 33,3% 22,6% 23,5% 6,2% 49,3% 50,7% 2,7%

http://www.val.se