Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kinnarumma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kinnarumma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnarumma 495 16,0% 27,9% 25,1% 31,1% 4,2% 52,7% 47,3%   0,8%
Summa 495 16,0% 27,9% 25,1% 31,1% 4,2% 52,7% 47,3% 0,8%

http://www.val.se