Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Druvefors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Druvefors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Druvefors Västra 782 20,2% 27,7% 26,1% 26,0% 4,6% 46,2% 53,8%   0,5%
Summa 782 20,2% 27,7% 26,1% 26,0% 4,6% 46,2% 53,8% 0,5%

http://www.val.se