Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergdalen-Liljeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergdalen-Liljeberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergdalen-Liljeberget 827 25,9% 33,6% 19,5% 21,0% 5,4% 47,6% 52,4%   2,1%
Summa 827 25,9% 33,6% 19,5% 21,0% 5,4% 47,6% 52,4% 2,1%

http://www.val.se