Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Viskafors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viskafors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viskafors Östra 1070 13,6% 30,1% 21,9% 34,5% 6,4% 47,1% 52,9%   0,8%
Summa 1070 13,6% 30,1% 21,9% 34,5% 6,4% 47,1% 52,9% 0,8%

http://www.val.se