Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Norra 967 28,7% 24,9% 18,0% 28,3% 2,9% 44,7% 55,3%   1,4%
Summa 967 28,7% 24,9% 18,0% 28,3% 2,9% 44,7% 55,3% 1,4%

http://www.val.se