Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Viskafors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viskafors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viskafors Västra 896 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 5,2% 51,8% 48,2%   1,9%
Summa 896 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 5,2% 51,8% 48,2% 1,9%

http://www.val.se