Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Druvefors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Druvefors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Druvefors Östra 1047 35,8% 30,4% 17,3% 16,5% 5,2% 49,1% 50,9%   2,8%
Summa 1047 35,8% 30,4% 17,3% 16,5% 5,2% 49,1% 50,9% 2,8%

http://www.val.se