Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lugnet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet 1173 21,7% 23,4% 21,2% 33,8% 3,1% 44,6% 55,4%   1,5%
Summa 1173 21,7% 23,4% 21,2% 33,8% 3,1% 44,6% 55,4% 1,5%

http://www.val.se