Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrmalm Nedre Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrmalm Nedre Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Nedre Norra 893 30,8% 25,9% 25,6% 17,7% 7,1% 49,2% 50,8%   1,9%
Summa 893 30,8% 25,9% 25,6% 17,7% 7,1% 49,2% 50,8% 1,9%

http://www.val.se