Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Norra 851 32,3% 22,0% 18,4% 27,3% 6,9% 45,5% 54,5%   3,8%
Summa 851 32,3% 22,0% 18,4% 27,3% 6,9% 45,5% 54,5% 3,8%

http://www.val.se