Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg 1278 23,0% 31,5% 21,0% 24,5% 6,4% 48,0% 52,0%   1,7%
Summa 1278 23,0% 31,5% 21,0% 24,5% 6,4% 48,0% 52,0% 1,7%

http://www.val.se