Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Salängen-Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Salängen-Villastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Salängen-Villastaden 1194 27,2% 22,9% 27,6% 22,3% 5,7% 45,4% 54,6%   2,3%
Summa 1194 27,2% 22,9% 27,6% 22,3% 5,7% 45,4% 54,6% 2,3%

http://www.val.se