Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Rättvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Rättvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Gärdsjö 1584 12,6% 22,7% 26,8% 37,9% 3,4% 53,0% 47,0%   1,2%
Ore 888 11,3% 19,0% 26,2% 43,5% 3,5% 52,0% 48,0%   1,8%
Rättvik C 1593 17,3% 17,6% 20,2% 44,9% 4,7% 42,6% 57,4%   1,3%
Rättvik S 1767 10,8% 26,5% 25,1% 37,6% 4,1% 51,2% 48,8%   1,6%
Rättvik V 1538 13,7% 22,8% 24,3% 39,1% 3,6% 50,1% 49,9%   0,9%
Vikarbyn 1514 14,5% 24,3% 24,2% 37,1% 5,5% 50,3% 49,7%   0,9%
Rättvik 8884 13,5% 22,5% 24,3% 39,7% 4,2% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se