Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Boda-Gärdsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Boda-Gärdsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Gärdsjö 1584 12,6% 22,7% 26,8% 37,9% 3,4% 53,0% 47,0%   1,2%
Summa 1584 12,6% 22,7% 26,8% 37,9% 3,4% 53,0% 47,0% 1,2%

http://www.val.se