Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Strömsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Strömsund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backe 668 12,1% 18,1% 24,9% 44,9% 2,7% 51,0% 49,0%   1,3%
Ede 462 12,8% 25,3% 28,8% 33,1% 5,0% 55,2% 44,8%   1,1%
Gäddede 636 10,1% 21,9% 25,5% 42,6% 1,7% 55,0% 45,0%   3,6%
Hammerdal 1400 14,6% 23,6% 26,3% 35,5% 4,9% 52,6% 47,4%   1,2%
Hoting 667 11,7% 18,4% 25,2% 44,7% 3,4% 52,0% 48,0%   0,6%
Kyrktåsjö-Norråker 519 10,8% 16,0% 28,9% 44,3% 4,2% 55,9% 44,1%   1,3%
Näsviken 627 14,8% 25,8% 28,9% 30,5% 4,0% 55,5% 44,5%   0,8%
Rossön 408 9,1% 15,9% 30,1% 44,9% 3,4% 54,7% 45,3%   1,0%
Strömsund 1055 19,9% 23,9% 23,0% 33,2% 6,5% 46,4% 53,6%   1,2%
Västra Bredgård 1343 11,7% 23,7% 26,3% 38,3% 3,6% 51,7% 48,3%   1,1%
Östra Bredgård 1204 18,2% 25,8% 24,8% 31,2% 5,1% 50,8% 49,2%   1,0%
Strömsund 8989 14,0% 22,5% 26,1% 37,4% 4,3% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se