Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ede

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ede 462 12,8% 25,3% 28,8% 33,1% 5,0% 55,2% 44,8%   1,1%
Summa 462 12,8% 25,3% 28,8% 33,1% 5,0% 55,2% 44,8% 1,1%

http://www.val.se