Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Umeå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 52417 30,6% 30,9% 18,3% 20,2% 6,3% 48,9% 51,1%   1,7%
Umeå omland 42616 17,5% 34,2% 23,7% 24,6% 5,2% 50,3% 49,7%   1,3%
Umeå 95033 24,7% 32,4% 20,7% 22,2% 5,8% 49,5% 50,5% 1,6%

http://www.val.se