Val till riksdagen - Ålder och kön - kommunvalkrets Umeå omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Umeå omland

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 1048 12,7% 27,9% 25,7% 33,8% 4,7% 46,9% 53,1%   1,3%
Brännland 1759 13,3% 40,3% 24,7% 21,7% 4,7% 52,1% 47,9%   1,5%
Bullmark 1003 12,7% 34,1% 24,6% 28,6% 3,4% 53,8% 46,2%   0,4%
Böleå 1902 23,9% 24,8% 20,5% 30,8% 6,1% 47,8% 52,2%   2,5%
Böleäng Västra 1364 12,8% 37,5% 25,0% 24,8% 4,5% 47,9% 52,1%   1,1%
Böleäng Östra 1259 24,6% 33,8% 21,2% 20,3% 4,9% 49,6% 50,4%   0,6%
Grubbe Norra 1277 21,5% 33,0% 27,6% 18,0% 5,7% 51,4% 48,6%   1,4%
Grubbe Södra 1445 22,2% 32,2% 26,8% 18,8% 8,1% 51,3% 48,7%   1,9%
Hissjö 971 14,0% 39,1% 24,1% 22,8% 4,8% 52,8% 47,2%   0,4%
Holmsund Södra 1398 11,0% 41,7% 19,6% 27,7% 5,2% 49,3% 50,7%   1,7%
Holmsund Västra 1454 20,2% 30,9% 21,9% 27,0% 5,0% 48,7% 51,3%   1,8%
Holmsund Östra 1917 14,3% 31,2% 24,9% 29,6% 5,0% 51,7% 48,3%   1,8%
Hörnefors Västra 1502 16,9% 26,5% 24,2% 32,4% 4,3% 50,3% 49,7%   1,9%
Hörnefors Östra 2184 11,9% 29,5% 26,6% 32,0% 4,6% 52,6% 47,4%   1,0%
Kronoparken 1434 18,3% 29,8% 23,4% 28,5% 4,7% 48,0% 52,0%   1,4%
Obbola 2070 13,4% 33,2% 25,6% 27,8% 4,5% 51,6% 48,4%   1,0%
Röbäck 1807 15,5% 38,6% 26,6% 19,4% 4,7% 49,0% 51,0%   1,2%
Sandåkern 1244 41,6% 21,7% 16,6% 20,1% 5,5% 49,9% 50,1%   0,3%
Stöcke 1956 14,3% 41,4% 23,9% 20,4% 5,2% 50,4% 49,6%   0,7%
Sävar Västra 1278 13,7% 36,9% 21,5% 27,9% 5,3% 50,5% 49,5%   1,4%
Sävar Östra 1503 11,8% 39,3% 23,6% 25,3% 5,5% 50,2% 49,8%   2,0%
Tavelsjö 1790 14,7% 36,2% 24,0% 25,1% 4,9% 52,4% 47,6%   2,0%
Täfteå 1175 9,4% 44,3% 24,7% 21,6% 3,7% 50,7% 49,3%   1,2%
Umedalen Västra 1526 19,8% 46,2% 19,7% 14,4% 5,9% 48,3% 51,7%   1,2%
Umedalen Östra 1182 20,2% 33,7% 25,8% 20,3% 5,0% 47,8% 52,2%   1,3%
Västteg 1975 35,0% 25,9% 19,0% 20,1% 7,0% 50,8% 49,2%   1,5%
Yttersjö 1458 13,0% 39,5% 24,8% 22,7% 5,0% 51,3% 48,7%   0,8%
Östteg 1735 17,5% 31,8% 26,6% 24,1% 6,6% 49,8% 50,2%   1,3%
Umeå omland 42616 17,5% 34,2% 23,7% 24,6% 5,2% 50,3% 49,7% 1,3%

http://www.val.se