Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stöcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stöcke

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöcke 1956 14,3% 41,4% 23,9% 20,4% 5,2% 50,4% 49,6%   0,7%
Summa 1956 14,3% 41,4% 23,9% 20,4% 5,2% 50,4% 49,6% 0,7%

http://www.val.se