Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hörnefors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hörnefors Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörnefors Västra 1502 16,9% 26,5% 24,2% 32,4% 4,3% 50,3% 49,7%   1,9%
Summa 1502 16,9% 26,5% 24,2% 32,4% 4,3% 50,3% 49,7% 1,9%

http://www.val.se