Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandåkern

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandåkern

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandåkern 1244 41,6% 21,7% 16,6% 20,1% 5,5% 49,9% 50,1%   0,3%
Summa 1244 41,6% 21,7% 16,6% 20,1% 5,5% 49,9% 50,1% 0,3%

http://www.val.se