Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Röbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Röbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röbäck 1807 15,5% 38,6% 26,6% 19,4% 4,7% 49,0% 51,0%   1,2%
Summa 1807 15,5% 38,6% 26,6% 19,4% 4,7% 49,0% 51,0% 1,2%

http://www.val.se