Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Umedalen Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Umedalen Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umedalen Västra 1526 19,8% 46,2% 19,7% 14,4% 5,9% 48,3% 51,7%   1,2%
Summa 1526 19,8% 46,2% 19,7% 14,4% 5,9% 48,3% 51,7% 1,2%

http://www.val.se