Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sävar Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sävar Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävar Östra 1503 11,8% 39,3% 23,6% 25,3% 5,5% 50,2% 49,8%   2,0%
Summa 1503 11,8% 39,3% 23,6% 25,3% 5,5% 50,2% 49,8% 2,0%

http://www.val.se