Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hörnefors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hörnefors Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörnefors Östra 2184 11,9% 29,5% 26,6% 32,0% 4,6% 52,6% 47,4%   1,0%
Summa 2184 11,9% 29,5% 26,6% 32,0% 4,6% 52,6% 47,4% 1,0%

http://www.val.se