Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Obbola

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Obbola

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Obbola 2070 13,4% 33,2% 25,6% 27,8% 4,5% 51,6% 48,4%   1,0%
Summa 2070 13,4% 33,2% 25,6% 27,8% 4,5% 51,6% 48,4% 1,0%

http://www.val.se