Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Holmsund Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Holmsund Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Östra 1917 14,3% 31,2% 24,9% 29,6% 5,0% 51,7% 48,3%   1,8%
Summa 1917 14,3% 31,2% 24,9% 29,6% 5,0% 51,7% 48,3% 1,8%

http://www.val.se