Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Böleäng Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Böleäng Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böleäng Östra 1259 24,6% 33,8% 21,2% 20,3% 4,9% 49,6% 50,4%   0,6%
Summa 1259 24,6% 33,8% 21,2% 20,3% 4,9% 49,6% 50,4% 0,6%

http://www.val.se