Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Umedalen Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Umedalen Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umedalen Östra 1182 20,2% 33,7% 25,8% 20,3% 5,0% 47,8% 52,2%   1,3%
Summa 1182 20,2% 33,7% 25,8% 20,3% 5,0% 47,8% 52,2% 1,3%

http://www.val.se