Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Grubbe Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grubbe Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Södra 1445 22,2% 32,2% 26,8% 18,8% 8,1% 51,3% 48,7%   1,9%
Summa 1445 22,2% 32,2% 26,8% 18,8% 8,1% 51,3% 48,7% 1,9%

http://www.val.se