Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tavelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tavelsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tavelsjö 1790 14,7% 36,2% 24,0% 25,1% 4,9% 52,4% 47,6%   2,0%
Summa 1790 14,7% 36,2% 24,0% 25,1% 4,9% 52,4% 47,6% 2,0%

http://www.val.se