Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västteg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västteg 1975 35,0% 25,9% 19,0% 20,1% 7,0% 50,8% 49,2%   1,5%
Summa 1975 35,0% 25,9% 19,0% 20,1% 7,0% 50,8% 49,2% 1,5%

http://www.val.se