Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bullmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bullmark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullmark 1003 12,7% 34,1% 24,6% 28,6% 3,4% 53,8% 46,2%   0,4%
Summa 1003 12,7% 34,1% 24,6% 28,6% 3,4% 53,8% 46,2% 0,4%

http://www.val.se