Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Yttersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Yttersjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Yttersjö 1458 13,0% 39,5% 24,8% 22,7% 5,0% 51,3% 48,7%   0,8%
Summa 1458 13,0% 39,5% 24,8% 22,7% 5,0% 51,3% 48,7% 0,8%

http://www.val.se