Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Täfteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Täfteå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täfteå 1175 9,4% 44,3% 24,7% 21,6% 3,7% 50,7% 49,3%   1,2%
Summa 1175 9,4% 44,3% 24,7% 21,6% 3,7% 50,7% 49,3% 1,2%

http://www.val.se