Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Böleå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Böleå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böleå 1902 23,9% 24,8% 20,5% 30,8% 6,1% 47,8% 52,2%   2,5%
Summa 1902 23,9% 24,8% 20,5% 30,8% 6,1% 47,8% 52,2% 2,5%

http://www.val.se