Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östteg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östteg 1735 17,5% 31,8% 26,6% 24,1% 6,6% 49,8% 50,2%   1,3%
Summa 1735 17,5% 31,8% 26,6% 24,1% 6,6% 49,8% 50,2% 1,3%

http://www.val.se